Tuyển sinh

(Baohatinh.vn) - Tạo cơ chế, chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho quân nhân xuất ngũ là chủ trương có ý nghĩa thiết thực, qua đó, góp phần củng cố niềm tin, giúp thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ ở Hà Tĩnh yên tâm, sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Đào tạo

Quan hệ quốc tế

Tin tức

Sinh viên