Đăng ký Online xét tuyển vào Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh - năm 2020 [555]

Mời các bạn có nhu cầu học tập tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh hãy điền đầy đủ các thông tin theo mẫu dưới đây. Chúng tôi sẽ gửi giấy báo trúng tuyển để bạn làm thủ tục nhập học.
Thời gian nhận hồ sơ: tất cả các ngày làm việc trong tuần.
Thời gian nhập học: Ngày 01 và 15 hàng tháng (Nếu trùng ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày lễ thì nhập học vào ngày làm việc tiếp theo)
Số điện thoại hổ trợ khai báo trực tuyến: Phòng đào tạo: 02393 896 888; Di động: 0988 646 797; 0986020380

Đào tạo

Quan hệ quốc tế

Tuyển sinh

Mời các bạn có nhu cầu học tập tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh hãy điền đầy đủ các thông tin theo mẫu dưới đây. Chúng tôi sẽ gửi giấy báo trúng tuyển để bạn làm thủ tục nhập học.
Thời gian nhận hồ sơ: tất cả các ngày làm việc trong tuần.
Thời gian nhập học: Ngày 01 và 15 hàng tháng (Nếu trùng ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày lễ thì nhập học vào ngày làm việc tiếp theo)
Số điện thoại hổ trợ khai báo trực tuyến: Phòng đào tạo: 02393 896 888; Di động: 0988 646 797; 0986020380

Tin tức

Sinh viên

Google Link