Tuyển sinh

Chương trình nằm trong dự án của Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt – Đức Hà Tĩnh nhằm hỗ trợ những lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Đào tạo

Quan hệ quốc tế

18 sinh viên lớp Điện tử công nghiệp của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức Hà Tĩnh vừa được nhận bằng tốt nghiệp từ Học viện Chisholm (Úc) tại buổi lễ tổ chức sáng 13/1.

Tin tức

Sinh viên