- Năm 2003:  Tập thể Lao động Xuất sắc. Được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

- Năm 2004:  Tập thể Lao động Xuất sắc. Được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen.

- Năm 2005: Tập thể Lao động Xuất sắc. Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

- Năm 2006: Tập thể Lao động Xuất sắc. Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Chính phủ tặng Bằng khen. Bằng khen Bộ LĐTBXH.

- Năm 2007:  Tập thể Lao động Xuất sắc. Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.  UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua xuất sắc.

- Năm 2008: Tập thể Lao động Xuất sắc. Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.  Huân chương Lao động Hạng III; Bằng khen bộ Lao động TBXH.

- Năm 2009: Tập thể Lao động Xuất sắc. Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.  Bằng khen UBND tỉnh, Đảng uỷ sở Lao động TBXH.