1. TS. Cao Thành Lê -  Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng 

2. TS. Nguyễn Xuân Ninh - Chủ tịch hội đồng trường,  Phó hiệu trưởng - Phụ trách Đào tạo

3. ThS. Nguyễn Duy Vinh - Phó hiệu trưởng