1. TS. Cao Thành Lê -  Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

2. TS. Nguyễn Xuân Ninh - Chủ tịch hội đồng trường,  Phó hiệu trưởng 

3. ThS. Cao Xuân Phú - Phó hiệu trưởng; Chủ tịch công đoàn trường