khoicong1.jpg

Năm 1997:  Chuẩn bị tiếp nhận dự án hỗ trợ đào tạo nghề tại Hà Tĩnh do Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức viện trợ;

Năm 1999:  Thủ Tướng Chính phủ ký quyết định số 1072/1999/QĐ-TTg về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trường Dạy nghề Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh

CIMG1197.JPG

Năm 2000:  Dự án được triển khai thực hiện trên cơ sở kết quả trao đổi công hàm giữa 2 Chính phủ Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và CHLB Đức (công hàm số 6072 BKH/KTDN Bộ KHĐT và công hàm số 172/2000 Đại sứ CHLB Đức)

dnkt2005.jpg

Năm 2002:  Trường Dạy nghề Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh được thành lập tại Quyết định số 919 QĐ/UB-TC ngày 3/5/2002 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Trường đã thực hiện tuyển sinh khóa I (2002-2004)

QDCDN.JPG

Năm 2007:  Trường Cao Đẳng nghề Việt - Đức Hà Tĩnh được thành lập tại Quyết định số 1871/QĐ-BLĐTBXH ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ lao động - Thương binh và Xã hội trên cơ sở nâng cấp trường DNKT Việt - Đức Hà Tĩnh.

Một số hình ảnh trong lễ công bố Trường lên Cao đẳng nghề và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba.