Chat Facebook
Gửi tin nhắn cho chúng tôi
  • :
  • :
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh

Khoa THPT

Tháng Ba
 Phan Văn Cương - sinh ngày 25/05/2000 là sinh viên lớp Cao đẳng Cắt gọt Kim loại khóa 17 trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh - một trong những tấm gương sáng của trường nghề xứng đáng để các bạn học sinh, sinh viên noi theo.Tuổi thơ không ...
Xem chi tiết 
CHƯƠNG TRÌNH TẾT SUM VẦY NĂM 2021
 Phan Văn Cương - sinh ngày 25/05/2000 là sinh viên lớp Cao đẳng Cắt gọt Kim loại khóa 17 trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh - một trong những tấm gương sáng của trường nghề xứng đáng để các bạn học sinh, sinh viên noi theo.Tuổi thơ không ...
Xem chi tiết 
NGÀY HỘI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN
 Phan Văn Cương - sinh ngày 25/05/2000 là sinh viên lớp Cao đẳng Cắt gọt Kim loại khóa 17 trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh - một trong những tấm gương sáng của trường nghề xứng đáng để các bạn học sinh, sinh viên noi theo.Tuổi thơ không ...
Xem chi tiết 
NĂM HỌC MỚI, NHIỀU KHỞI SẮC MỚI
 Phan Văn Cương - sinh ngày 25/05/2000 là sinh viên lớp Cao đẳng Cắt gọt Kim loại khóa 17 trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh - một trong những tấm gương sáng của trường nghề xứng đáng để các bạn học sinh, sinh viên noi theo.Tuổi thơ không ...
Xem chi tiết 
KHOA KHCB – THPT TỔNG KẾT NĂM HỌC 2019 - 2020
 Phan Văn Cương - sinh ngày 25/05/2000 là sinh viên lớp Cao đẳng Cắt gọt Kim loại khóa 17 trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh - một trong những tấm gương sáng của trường nghề xứng đáng để các bạn học sinh, sinh viên noi theo.Tuổi thơ không ...
Xem chi tiết 
HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH THCS
 Phan Văn Cương - sinh ngày 25/05/2000 là sinh viên lớp Cao đẳng Cắt gọt Kim loại khóa 17 trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh - một trong những tấm gương sáng của trường nghề xứng đáng để các bạn học sinh, sinh viên noi theo.Tuổi thơ không ...
Xem chi tiết 

Giới thiệu

Thông báo