Chat Facebook
Gửi tin nhắn cho chúng tôi
 • :
 • :
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh

Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường

 • IMG_4011_e34d5

 • IMG_0655_6b353

 • IMG_3994_ff55a

 • IMG_4003_ea8ee

 • IMG_4013_e06cd

 • IMG_4019_9dd8f

 • IMG_4015_25a2e

 • IMG_4023_804af

 • IMG_4027_57e4e

 • IMG_4033_42ac8

 • IMG_4034_7a97a

 • IMG_4124_3e6be

 • IMG_4093_d992a

 • IMG_4129_8ded8

 • IMG_4179_eaac8

 • IMG_4195_1fb70

 • IMG_4266_61e21

 • IMG_4628_ec211

 • IMG_4647_b914b

 • IMG_4649_ee30e

 • 4d5c8dc5135c5bab998c974926e29934_c106e

 • IMG_4690_ab2df

 • IMG_4715_5da3b

 • IMG_4720_aefb7

 • IMG_4940_061d1

 • IMG_4129_b1b65

 • IMG_4204_247ce

 • IMG_4291_0d28b

 • IMG_4324_13b6c

 • IMG_4343_41fb3

 • IMG_4292_58727

 • IMG_4359_984c8

 • IMG_4383_4605b

 • IMG_4352_c5443

 • IMG_4385_929dd

 • IMG_4392_b6efe

 • IMG_4389_09e55

 • IMG_4394_bf9c9

 • IMG_4396_c3bc3

 • IMG_4401_d525b

 • IMG_4516_5f34f

 • IMG_4517_18798

 • IMG_4522_3dda6

 • IMG_4538_2b31c

 • IMG_4553_80c73

 • IMG_4532_cf607

 • IMG_4554_9f764

 • IMG_4608_ae328

 • IMG_4566_e71ad

 • IMG_4570_b22f9

 • IMG_4690_04260

 • IMG_4705_d28e3

 • IMG_4764_d6d4d

 • IMG_4940_4287f

 • IMG_4941_91521

 • IMG_4944_894ea

 • IMG_4945_374e7

 • IMG_4947_bd0d2

 • IMG_4948_aacaf

 • IMG_4949_2e872

 • IMG_4950_4323a

 • IMG_4954_c3e26

 • IMG_4953_367a0

 • IMG_4955_170d7

 • IMG_4959_7123c

 • IMG_4957_cd0a9

 • IMG_4956_c02d2

 • IMG_4960_e77c7

 • IMG_4961_7a9ec

 • IMG_4962_a7242

 • IMG_4964_d2629

 • IMG_4965_2ecc4

 • IMG_4966_3527a

 • IMG_4967_43417

 • IMG_4968_1628f

 • IMG_4969_91501

 • IMG_4970_0f3ea

 • IMG_4972_25616

 • IMG_4973_0daa5

 • IMG_4974_b9c72

 • IMG_4975_2df30

 • IMG_4976_7d72b

 • IMG_4980_87893

 • IMG_4977_6d540

 • IMG_4981_607a4

 • IMG_4984_1401d

 • IMG_4987_a84ef

 • IMG_4988_d1037

 • IMG_4991_19d76

 • IMG_4990_acfd8

 • IMG_4994_42cfc

 • IMG_4995_ca6b4

 • IMG_4996_5eba5

 • IMG_4999_9fc38

 • IMG_5002_ea30f

 • IMG_5004_0cc81

 • IMG_5006_72f3d

 • IMG_5007_c9a52

 • IMG_5010_d4497

 • IMG_5012_a9aa1

 • IMG_5013_49df1

 • IMG_5014_147b6

 • IMG_5015_872ae

 • IMG_5016_14ad5

 • IMG_5017_872e6

 • IMG_5020_1f2c0

 • IMG_5021_4b366

 • IMG_5026_04855

 • IMG_5027_ddeae

 • IMG_5028_30dbb

 • IMG_5029_9e608

 • IMG_5032_24953

 • IMG_5033_afe82

 • IMG_5035_92ce4

 • IMG_5034_bc34f

 • IMG_5036_54258

 • IMG_5039_f2216

 • IMG_5037_af3e1

 • IMG_5042_4abb0

 • IMG_5045_34174

 • IMG_5043_f6592

 • IMG_5046_c0378

 • IMG_5047_a47f8

 • IMG_5048_840e9

 • IMG_5051_1b0df

 • IMG_5049_84670

 • IMG_5050_87f15

 • IMG_5052_ae7b7

 • IMG_5053_81923

 • IMG_5054_432cd

 • IMG_5055_e127d

 • IMG_5056_2651a

 • IMG_5057_575f3

 • IMG_5058_7babc

 • IMG_5060_db856

 • IMG_5059_fdea3

 • IMG_5061_885e6

 • IMG_5063_36239

 • IMG_5064_cc05c

 • IMG_5065_e11fa

 • IMG_5067_d5c00

 • IMG_5066_dc611

 • IMG_5068_d79d3

 • IMG_5076_be27a

 • IMG_5069_7a8eb

 • IMG_5080_24228

 • IMG_5079_c9365

 • IMG_5084_75b9f

 • IMG_5086_6167e

 • IMG_5087_63379

 • IMG_5091_e7f3f

 • IMG_5095_3b936

 • IMG_5094_fde6a

 • IMG_5096_2f638

 • IMG_5101_42ba4

 • IMG_5097_c9f6e

 • IMG_5099_7ae98

 • IMG_5105_46dbd

 • IMG_5107_bfad2

 • IMG_5104_61776

 • IMG_5109_80057

 • IMG_5111_23210

 • IMG_5110_e89ca

 • IMG_4705_cb906

Giới thiệu

Thông báo