Chat Facebook
Gửi tin nhắn cho chúng tôi
 • :
 • :
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh

Lễ chia tay thầy Nguyễn Duy Vinh

 • BGH

 • toàn cảnh

 • BGH

 • Thầy Vinh

 • Toàn cảnh

 • Thầy Vinh

 • Thầy Vinh

 • BGH

 • Thầy Vinh

 • z3458565395920_e95731a8a8cce575db41ae758dab19ee_969ac

 • z3458565410842_9027a5c07cf39e9975e2ab1fb3c4d788__1__a4acb

 • z3458565410842_9027a5c07cf39e9975e2ab1fb3c4d788_61a5d

 • z3458565449221_9e98978ea585c3835a820bf54e3e6980__1__4058a

 • z3458565464576_62612ec4f9636f0c4a35c2246887dd59__1__f6a20

 • z3458565449221_9e98978ea585c3835a820bf54e3e6980_9f91e

 • z3458565464576_62612ec4f9636f0c4a35c2246887dd59_b5c80

 • z3458565520647_55a3a95ba311492dbed73243fe25db89__1__d89af

 • z3458565520647_55a3a95ba311492dbed73243fe25db89_e97a0

 • z3458565541471_af8e391a9064d1e81020cde28d18f816__1__8819b

 • z3458565541471_af8e391a9064d1e81020cde28d18f816_9d926

 • z3458565567622_e85e7c74046e83f875d782973cc186cb__1__99643

 • z3458565592260_d77f23c30d3f8be852f3f0ea68468dd6__1__49f46

 • z3458565567622_e85e7c74046e83f875d782973cc186cb_79b58

 • z3458565592260_d77f23c30d3f8be852f3f0ea68468dd6_b0de5

 • z3458565677346_c86e4639019393230122835306acbb32__1__9b519

 • z3458565677346_c86e4639019393230122835306acbb32_8c169

 • z3458565682857_2ead34e788cc46b44407b74d6e2001e0__1__ba0e1

 • z3458565682857_2ead34e788cc46b44407b74d6e2001e0_11282

 • z3458565724257_e783feca7a61009c8db547ad90e5816e__1__fa4db

 • z3458565724257_e783feca7a61009c8db547ad90e5816e__2__80d11

 • z3458565724257_e783feca7a61009c8db547ad90e5816e__3__aa546

 • z3458565724257_e783feca7a61009c8db547ad90e5816e_61924

Giới thiệu

Thông báo