Chat Facebook
Gửi tin nhắn cho chúng tôi
 • :
 • :
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh

Giới thiệu nghề Kế toán doanh nghiệp và chuẩn đầu ra

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giới thiệu nghề Kế toán doanh nghiệp và chuẩn đầu ra

 

 

 

MÔ TẢ

Chương trình Kế toán doanh nghiệp nhằm đào tạo nhân lực làm việc thuộc chuyên ngành kế toán. Sinh viên tốt nghiệp có khả năng: thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán; theo dõi và quản lý công nợ; kiểm tra, giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho;  theo dõi, quản lý tài sản; tính lương cho cán bộ, công nhân viên; tính giá thành sản phẩm; tính và xác định các loại thuế phải nộp; lập báo cáo thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn; sử dụng thành thạo phần mềm kế toán.Đồng thời có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp và sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sinh viên tốt nghiệp nghề Kế toán doanh nghiệp có thể làm việc các vị trí: kế toán bán hàng, kế toán thanh toán, kế toán công nợ, kế toán tiền lương, kế toán kho, kế toán tài sản cố định, kế toán thuế,…trong các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp thương mại, dịch vụ, công ty xây dựng và đơn vị hành chính sự nghiệp như: Trường học, bệnh viện,…

 

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

 

 

Tên ngành, nghề đào tạo: Kế toán doanh nghiệp

Mã ngành, nghề: 6340302

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hệ đào tạo: Chính quy

      Học xong chương trình này, sinh viên đạt được các chuẩn sau:

 1. Kiến thức:
 • Trình bày được hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp,
 • Xác định được hệ thống chứng từ kế toán trong doanh nghiệp
 • Trình bày được các hình thức kế toán hiện hành;
 • Vận dụng được các quy định về kế toán trong quá trình thực hiện các nghiệp vụ của nghề;
 • Vận dụng được các kiến thức về tin học và ngoại ngữ vào thực hiện nghiệp vụ kế toán;
 1. Kỹ năng:

2.1. Kỹ năng nghề:

 • Đạt 3/5 tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, với những kỹ năng cụ thể:
 • Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán, các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như: việc mua bán hàng hóa, công cụ, dụng cụ, tài sản cố định,...thực hiện thu tiền/chi tiền,...;
 • Theo dõi và quản lý công nợ;
 • Kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho (Nhập-Xuất-Tồn kho), báo cáo kho định kỳ hàng tháng và định mức sản phẩm;
 • Lập bàng phân bổ các chi phí trả trước, công cụ, dụng cụ...và hạch toán các khoản phân bổ đó;
 • Theo dõi, quản lý, tính và trích khấu hao tài sản cố định;
 • Tính lương cho cán bộ, công nhân viên và thực hiện các khoản trích theo lương;
 • Theo dõi và tính toán giá thành sản xuất thực tế theo từng sản phẩm;
 • Hạch toán được các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;
 • Tính và xác định được các loại thuế phải nộp
 • Lập các báo cáo Thuế theo quy định
 • Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn;
 • Xác định được các chứng từ và hạch toán được các nghiệp vụ kế toán của các khoản thu chi và nguồn kinh phí, quỹ cơ quan trong các đơn vị hành chính sự nghiệp;
 • Theo dõi và kiểm tra tình hình thực hiện các định mức chi phí vật tư, chi phí nhân công, chi phí sử dụng máy thi công và các chi phí dự toán khác của từng hợp đồng xây dựng
 • Lập báo cáo tài chính cuối năm;
 • Sử dụng thành thạo phẩn mềm kế toán;
 • Kỹ năng truyền đạt hiệu quả các thông tin, ý tưởng, giải pháp tới người khác tại nơi làm việc;
 • Ứng dụng được 5S vào trong công việc;

2.2. Kỹ năng mềm: Được đào tạo kỹ năng mềm, trong đó:

 • Có kỹ năng phân tích và xử lý thông tin.
 • Có kỹ năng giao tiếp chuyên môn và xã hội linh hoạt.
 • Có kỹ năng làm việc theo nhóm.
 1. Mức tự chủ và trách nhiệm:
 • Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi.
 • Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.
 • Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm
 1. Vị trí công tác sau khi tốt nghiệp:
 • Có khả năng đảm nhiệm: Kế toán công nợ, kế toán tiền lương, kế toán kho, kế toán tài sản cố định, kế toán bán hàng,......trong các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, công ty xây dựng, đơn vị hành chính sự nghiệp(như trường học, bệnh viện....), đơn vị hành chính nhà nước…..
 1. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:
 • Có khả năng học liên thông để đạt trình độ cao hơn thuộc chuyên ngành đã được đào tạo;  
 • Có khả năng học tập, nghiên cứu, triển khai các ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới của lĩnh vực Kế toán; 
 • Có khả năng tự học để thích ứng với môi trường làm việc và khả năng học tập suốt đời.

Tin khác

Giới thiệu

Thông báo