GIỚI THIỆU VỀ CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG

KỸ THUẬT VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH

          Công đoàn Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức Hà Tĩnh là đơn vị công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh Hà Tĩnh.

        Tổng số đoàn viên công đoàn hiện nay là: 134 /135 người, sinh hoạt tại 7 tổ Công đoàn và 14 đơn vị chuyên môn.

        Về trình độ chuyên môn, trên 90% đoàn viên có trình độ từ Đại học trở lên, trong đó trên 80% giảng viên có trình độ sau Đại học, trong đó có 02 Tiến sĩ, 62 Thạc sĩ; 03 cán bộ có trình độ Lý luận chính trị Cao cấp.

        Được sự quan tâm lãnh đạo của Công đoàn Viên chức tỉnh, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, Công đoàn Trường đã luôn tích cực phát huy vai trò của tổ chức, góp phần quan trọng trong việc động viên, khuyến khích CBGV, người lao động và HSSV hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác và học tập.

I. Chức năng, nhiệm vụ

1. Làm tốt vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng của CNVC-LĐ:

- Tham gia xây dựng quy chế phối hợp giữa công đoàn và chính quyền. Giám sát việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Phối hợp tổ chức hội nghị công chức hàng năm.

- Tham gia trong việc quản lý môi trường sư phạm, thực hiện ATGT, ATVS lao động.

- Tham gia giải quyết bức xúc trong nộ bộ CB-GV-NV-HS nhằm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn cơ sở giáo dục.

- Vận động đoàn viên ủng hộ quỹ XH, trực tiếp chăm lo cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt.

2. Tuyên truyền vận động đoàn viên xây dựng đội ngũ đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH, HĐH:

- Xây dựng đội ngũ giáo viên làm chủ khoa học và công nghệ hiện đại có tư duy sáng tạo và kỹ năng thực hành giỏi.

- Chủ động phối hợp với chính quyền tạo điều kiện xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, bồi dưỡng tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức, kỷ luật, lối sống văn hoá giàu tình nghĩa. Thực hiện tốt cuộc vận động " kỷ cương – tình thương – trách nhiệm"

3. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước:

- Duy trì các phong trào thi đua: Lao động giỏi, sáng kiến sáng tạo gắn với phong trào người tốt việc tối trong CNVC- LĐ và phong trào " Giỏi việc nước, đảm việc nhà", " Mẹ lao động giỏi, con học giỏi" trong nữ cán bộ giáo viên. Thông qua phong trào thi đua xây dựng đội ngũ làm nòng cốt cho việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo của nhà trường.

- Đổi mới cơ chế khen thưởng các phong trào thi đua.

4. Xây dựng công đoàn trường vững mạnh:

-  Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ công đoàn.

-  Phối hợp chính quyền tạo ra sự đồng thuận để tạo điều kiện về nguồn thu kinh phí cho Công đoàn hoạt động.

II. Tổ chức CĐCS

          1. Cơ cấu tổ chức

          - Ban Chấp hành: có 8 đồng chí

STT

          Chức vụ

       Nội dung phụ trách

1

 Chủ tịch Công đoàn

 Phụ trách chung, công tác tư tưởng và công tác tổ chức.

2

 Phó Chủ tịch CĐ

 Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng và công tác xã hội, tuyên truyền

3

 Phó Chủ tịch CĐ

 Phụ trách công tác chế độ chính sách và công tác đời sống

4

 Uỷ viên BCH

 Phụ trách công tác nữ công

5

 Uỷ viên BCH

 Phụ trách công tác tài chính

6

 Uỷ viên BCH

 Phụ trách công tác văn hoá, thể thao

7

 Uỷ viên BCH

 Phụ trách công tác kiểm tra

          - Tổng số đoàn viên : 135/136 VC - LĐ

          - Tổ chức đơn vị trực thuộc:

                  1. Ủy ban Kiểm tra Công đoàn:     có 1 Chủ nhiệm và 2 ủy viên

                  2. Ban Nữ công Công đoàn:          có 1 Trưởng ban và 2 ủy viên

                  3. Có 7 tổ Công đoàn trực thuộc:     mỗi tổ có 1 tổ trưởng

           Các đợn vị trực thuộc hoạt động theo qui chế, chương trình hành động dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở.

          2. Chương trình hoạt động

          Hoạt động Công đoàn bám sát nhiệm vụ chuyên môn của Nhà trường, cụ thể hóa Nghị quyết của cấp ủy Đảng và Công đoàn cấp trên, xây dựng Nghị quyết hàng tháng, đề ra kế hoạch hoạt động phù hợp với từng giai đoạn. Tổ chức thực hiện các hoạt động thi đua theo từng quí và năm học.

3. Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn

          Ban Chấp hành Công đoàn lãnh đạo, động viên đoàn viên xác định rõ vai trò trách nhiệm trong mọi nhiệm vụ, tích cực học tập nâng cao trình độ về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng. Hăng hái thi đua giữ vững danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc” góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

III. Danh sách Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức Hà Tĩnh - Nhiệm kỳ 2016 - 2022 

TT 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Xuân Ninh

Chủ tịch

091 2488 262

xuanninhvdht@gmail.com

2

Đinh Hồng Sơn

Phó Chủ tịch

091 5130 464

Hongsonvdht@gmail.com

3

Hà Huy Phú

Phó chủ tịch

091 2347 443

phuvdht@gmail.com

4

Trần Thị Anh

UV BCH

091 7015 689

Tranphuonganh79@gmail.com

5

Nguyễn Thị Lam

UV BCH

091 6966 811

Nguyenthilam682@gmail.com

6

Nguyễn Hải Diên

UV BCH

02393896889

htgiolao@yahoo.com

7

Phan Thanh Hữu

UV BCH

094 9309 468

Phanthanhhuu79@gmaii.com

8

Nguyễn Thị Hiền

UV BCH

091 5383 909

Hienanh020879@gmail.com

9

Trịnh Thị Thúy Hà

UV BCH

01223300789

tthaht@gmail.com

Phản hồi về bài viết “Giới thiệu về Công đoàn Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ: