Đào tạo

Quan hệ quốc tế

Tuyển sinh

Nhằm cung cấp nhân lực chất lượng cao cho Khu kinh tế Vũng Áng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh; Trường cao đẳng kỹ thuật Việt – Đức Hà Tĩnh Thông báo tuyển sinh:

Tin tức

Sinh viên

Google Link