Tra cứu văn bản
Nội dung cần tìm
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Tên văn bản Tải về
1Công ty cổ phần LILAMA 7 thông báo tuyển dụng công nhân cơ khí (Hàn, Cơ khí,...)Tải về
2Quyết định số 367/QĐ-CĐKTVĐ ngày 14/6/2019 về việc thành lập hội đồng thanh lý tài sản năm 2019Tải về
3Công văn số /13SLĐTBXH-GDNN ngày 05/6/2019 về việc đăng kí thiết bị đào tạo tự làm tham gia Hội thi toàn quốc năm 2019Tải về
4Công văn số 333/SLĐRBXH-GDNN ngày 25/2/2019 của Sở Lao động TB&XH về việc tô chức hội thi cơ sở và đăng ký thiết bị đào tạo tự làm tham gia Hội thi toàn quốc năm 2019Tải về
5QĐ 222-CĐKTVĐ ngày 16-4-2019 vv quy định mức thu học phí hệ chính quy năm học 2019-2020Tải về
6Thông báo số 216/TB-CĐKTVĐ ngày 10/4/2019 của Trường CĐKT Việt – Đức Hà Tĩnh về thời gian làm việc mùa hè, nghỉ Dỗ Tổ Hùng Vương, nghỉ lễ ngày chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 Tải về
7Thông báo số 218/TB-CĐKTVĐ ngày 11/4/2019 của Trường CĐKT Việt – Đức Hà Tĩnh về chương trình thực tập sinh chuyên ngành tại Đài LoanTải về
8CV218/CĐKTVĐ-KT&ĐBCL ngày 10/4/2019 về việc Xây dựng, lưu hồ sơ minh chứng tự kiểm định chất lượng và lập báo cáo tự đánh giáTải về
9Thông báo số 197/TB-CĐKTVĐ ngày 01/04/2019 về việc tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp cơ sở năm 2019Tải về
10Thống báo số 155/TB-CĐKTVĐ ngày 15/3/2019 về việc viết bài đăng bản tin khoa học và ứng dụng công nghệ số 2/2019Tải về

Đơn vị liên kết
  • Sở lao động thương binh và xã hộie
  • Tổng cục dạy nghềe
  • Bộ lao động - thương binh và xã hộie