Tra cứu văn bản
Nội dung cần tìm
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Tên văn bản Tải về
1Kế hoạch số 24/KH-CĐKTVĐ ngày 14/1/2019 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt – Đức Hà Tĩnh về việc Thẩm định bổ sung ngân hàng câu hỏi đề thi kết thúc môn học, mô đun năm học 2018 - 2019Tải về
2Thông báo số 01/TB-KHTC ngày 09/01/2019 của Phòng Kế hoạch - Tài chính về việc thu học phí hệ chính quy học kỳ II năm học 2018 - 2019Tải về
3Thông báo 05/KH-CĐKTVĐ ngày 05/01/2019 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà tĩnh về việc Kế hoạch xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng tại Trường cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh.Tải về
4Thông báo số 843/TB-CĐKTVĐ ngày 26/12/2018 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh về việc Lịch thi sát hạch mô tô hạng A1 tháng 01/2019Tải về
5Thông báo số 852/TB-CĐKTVĐ ngày 28/12/2018 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà tĩnh về việc tổ chức vòng chung kết Hội thi, cuộc thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm 2019Tải về
6Thông báo 714/CĐKTVĐ ngày 22/11/2018 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh về việc thông báo tuyển dụng công nhân kỹ thuật cung ứng cho Tổng công ty Sông Đà.Tải về
7Thông báo số 737/TB-CĐKTVĐ ngày 30/11/2018 của Hiệu trưởng trường cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh về việc kiểm kê tài sản, trang thiết bị năm 2018Tải về
8Thông báo số 665/TB-CĐKTVĐ ngày 01/11/2018 về việc Kế hoạch xây dựng, bổ sung, chỉnh sửa ngân hàng câu hỏi đề thi kết thúc môn học/ mô đun năm học 2018 - 2019Tải về
9Thông báo số 665/TB-CĐKTVĐ ngày 01/11/2018 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh về Kế hoạch xây dựng, bổ sung, chỉnh sửa ngân hàng câu hỏi đề thi kết thúc môn học, mô đun năm học 2018 - 2019Tải về
10Thông báo số 740/TB-CĐKTVĐ ngày 30/11/2018 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức Hà Tĩnh về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ nghiên cứu Khoa học thực hiện chương trình NCKH Quốc giaTải về

Đơn vị liên kết
  • Sở lao động thương binh và xã hộie
  • Tổng cục dạy nghềe
  • Bộ lao động - thương binh và xã hộie