Tra cứu văn bản
Nội dung cần tìm
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Tên văn bản Tải về
1Kế hoạch 508/KH-CĐKTVĐ ngày 22/8/2019 của Trường CĐKT Việt - Đức Hà Tĩnh về việc thi tốt nghiệp cho Sinh viên Lào khóa V - Năm 2019Tải về
2Thông báo số 387/TB-CĐKTVD ngày 19/6/2019 về việc nghỉ hè đối với sinh viên Trung cấp, Cao đẳng năm học 2018 - 2019Tải về
3Kế hoạch số 261/KH-CĐKTVĐ ngày 03/05/2019 về việc Kế hoạch thi tốt nghiệp trình độ Cao đẳng Khóa XV, Trung cấp khóa XVI.Tải về
4Tải Phiếu đăng ký dự tuyển THPT và Trung cấp vào Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh năm 2019 Tải về
5Phiếu đăng ký dự tuyển Cao đẳng, Trung cấp vào Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh năm 2019Tải về
6Thông báo số 674/TB-CĐKTVĐ ngày 05/11/2018 về việc thay đổi lịch học văn hóa và học nghề các lớp THPT tại trường.Tải về
7Báo cáo số 610/BCVĐ ngày 18/10/2018 về việc đăng ký lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1Tải về
8Báo cáo số 610/BCVĐ ngày 18/10/2018 về việc đăng ký lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1Tải về
9Thông báo số 591/TB-CĐKTVĐ ngày 11 tháng 10 năm 2018 về việc Thời gian biểu giảng dạy và học tập năm 2018 - 2019Tải về
10Thông báo số 25/TB-KT&ĐBCL về việc Tổ chức thi kết thúc môn học, mô đun lần 2 cho HSSV tháng 10 năm 2018Tải về

Đơn vị liên kết
  • Sở lao động thương binh và xã hộie
  • Tổng cục dạy nghềe
  • Bộ lao động - thương binh và xã hộie