• Thông báo tuyển sinh năm học 2020-2021 (3/30/2020 12:00:00 AM)

    Nhằm cung cấp nhân lực chất lượng cao cho Khu kinh tế Vũng Áng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh; Trường cao đẳng kỹ thuật Việt – Đức Hà Tĩnh Thông báo tuyển sinh: