• Đăng ký xét tuyển sinh Online vào Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh năm 2018 (5/31/2018 12:00:00 AM)

    Mời các bạn có nhu cầu học tập tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh hãy điền đầy đủ các thông tin theo mẫu dưới đây. Chúng tôi sẽ gửi giấy báo trúng tuyển để bạn làm thủ tục nhập học.
    Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 01/05/2018 đến ngày 30/08/2018
    Số điện thoại hổ trợ khai báo trực tuyến: Phòng đào tạo: 02393 896 889; 02393 896 888; Di động: 0988 646 797.