Phản hồi về bài viết “Đăng ký Online xét tuyển vào Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh - năm 2020”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ:
Võ Văn Mạnh - vovanmanh219@gmail.com - 16/04/2020
Phạm Ngọc Tuấn - phamngoctuan0805@gmail.com - 22/06/2020
Đào ngọc quang - quang18102005@gmail.com - 22/06/2020
- - 17/06/2020
Nguyễn Duy Phương - phuongkaka2752002@gmail.com - 17/06/2020
Nguyễn Trọng Minh - minhmo90p@gmail.com - 19/06/2020
Trần Văn Đức - ducthattha2001@gmail.com - 08/10/2020