Sáng ngày 14 tháng 6 năm 2010, Ban Tự động hóa Công nghiệp và Truyền động điện, Công ty TNHH Siemens Việt Nam đã phối hợp với Trường Cao đẳng dạy nghề Việt Đức, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức buổi hội thảo giới thiệu các giải pháp tự động hóa và công nghệ truyền động điện của Siemens trong công nghiệp nhằm kết nối các doanh nghiệp cũng như phía đào tạo trong tỉnh với Siemens, một trong những nhà cung cấp các giải pháp và sản phẩm Điện - Tự động hóa công nghiệp hàng đầu thế giới. Giúp trường, doanh nghiệp tiếp cận công tác đào tạo sử dụng thiết bị công nghệ cao. Đón đầu các dự án lớn của Tỉnh đang thực hiện.