Thực hiện Kế hoạch số 295/KH-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VII, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; Kế hoạch 278/KH-CĐKTVĐ ngày 11/6/2020 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 – 2020, được sự thống nhất giữa Đảng ủy, Ban giám hiệu, BCH Công đoàn trường, chiều ngày 29/6/2020 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt – Đức Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020 nhằm mục đích tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước giai đoạn từ năm 2015 -2020; khẳng định những kết quả đạt được và chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; đề ra phương hướng nhiệm vụ để đẩy mạnh các phong trào thi đua, đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong thời gian tới; ghi nhận, biểu dương những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực hoạt động của nhà trường từ năm 2015 đến năm 2020; Thông qua Hội nghị rút ra bài học kinh nghiệm về tổ chức các phong trào thi đua và công tác xét khen thưởng; kinh nghiệm xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua và đổi mới công tác khen thưởng để công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực phát triển nhà trường.

                                                       

Khai mạc Hội nghị

          Về dự Hội nghị có đại biểu đại diện cho Ban thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Ban thi đua khen thưởng tỉnh; Cùng gần 130 cán bộ, giáo viên, người lao động trong toàn trường. Tại hội nghị đã vinh danh và trao tặng giấy chứng nhận điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020 cho 02 tập thể (Tập thể Khoa Điện – Điện tử; Khoa Cơ khí) và 24 cá nhân đã giành được nhiều thành tích xuất sắc gtrong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020.

     

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban thi đua, khen thưởng tỉnh phát biểu tại Hội nghị

        Phát huy thành tích đã đạt được trong 5 năm qua, toàn trường tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp, có chất lượng và có hiệu quả, với truyền thống đoàn kết của toàn trường sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp, động lực và nhiều nhân tố mới trong toàn trường, phấn đấu thực hiện thành công nhiệm vụ đề ra về công tác giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn 2020 – 2025.

                                               

Trao giấy chứng nhận điển hình tiên tiến cho các tập thể

Trao giấy chứng nhận điển hình tiên tiến cho các cá nhân

Phòng TCHC

Phản hồi về bài viết “Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt – Đức Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ: