Theo kế hoạch thực tập số 43/ KH-CĐKTVĐ, ngày 26 tháng 3 năm 2019, BGH nhà trường đã có thông báo về việc đồng ý cho toàn bộ sinh viên khóa 16 nghề Quản trị mạng thực tập tại trường. Khoa CNTT-KT tiếp nhận và hướng dẫn thực tập tại các xưởng, các phòng ban liên quan từ ngày 27/03/2019 đến 31/05/2019.

         Với những kiến thức đã được học cùng với sự hướng dẫn của giáo viên, sinh viên đã thực hiện tốt các công việc sau: Bảo trì hệ thống mạng, máy in, máy tính văn phòng, lắp đặt thiết bị mạng. Kiểm tra, sữa chữa hệ thống mạng Internet ở các xưởng, các phòng ban. Kết nối hệ thống mạng các khoa với mạng trường, kết nối máy chủ phần mềm Đào tạo, lắp đặt Camera.

Sinh viên đang thực hành lắp đặt thiết bị mạng  tại xưởng 2 dưới sự hướng dẫn của thầy Phan Đàn

Sinh viên đang thực tập tại phòng Đào tạo dưới sự hướng dẫn của thầy Nguyễn Hải Diên

Sinh viên đang lắp đặt Camera

Quá trình thực tập diễn ra thường xuyên, nghiêm túc, sinh viên đã vận dụng được kiến thức đưa vào ứng dụng thực tiễn một cách khá thành thạo.

KHOA CNTT - KT

Phản hồi về bài viết “Thực tập – Một mắt xích quan trọng trong quá trình đào tạo”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ: