Sáng ngày 17 tháng 4 năm 2019 tại phòng họp số 2, tầng 3 dãy nhà hành chính, Ban Giám hiệu Trường Cao Đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh đã tổ chức cuộc họp về công tác quản lý học sinh, sinh viên với các Trưởng khoa, văn thư, giáo vụ khoa và Phòng Quản lý học sinh, sinh viên. Tham dự cuộc họp có Thầy giáo TS. Cao Thành Lê - Hiệu trưởng nhà trường chủ trì cuộc họp cùng với các đồng chí Trưởng khoa, văn thư, giáo vụ khoa và phòng quản lý học sinh sinh viên với nội dung: “Những giải pháp về công tác quản lý học sinh, sinh viên nhằm ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng ý thức chấp hành nề nếp chưa nghiêm túc, vắng học, bỏ học của nhiều HSSV hiện nay”.

        Sau khi Thầy giáo TS. Cao Thành Lê - Hiệu trưởng nhà trường triển khai các nội dung liên quan đến công tác Quản lý học sinh, sinh viên, các đồng chí Trưởng các khoa, văn thư, giáo vụ khoa đã nêu ra ý kiến thảo luận, góp ý rất thiết thực.

Kết luận cuộc họp Thầy giáo Cao Thành Lê đã đưa ra nhiều giải pháp tối ưu để khắc phục tình trạng nêu trên và giao trách nhiệm chính cho Phòng Công tác Chính trị tư tưởng HSSV. Yêu cầu Phòng phải thường xuyên quan tâm, giúp đỡ và nhắc nhở các em để các em tự hoàn thiện mình hơn trong quá trình học tập. Đồng thời cần phối hợp với các khoa để công tác quản lý HSSV sớm đi vào nề nếp và đạt hiệu quả cao nhất.

Phản hồi về bài viết “BAN GIÁM HIỆU HỌP VỚI TRƯỞNG CÁC KHOA, VĂN THƯ, GIÁO VỤ KHOA VÀ PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM HỌC 2018 - 2019 ”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ: