Giới thiệu phòng Đào tạo

phongdaotaovdht.jpg

Đ/c Ths. Nguyễn Duy Vinh - Phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo và

Tập thể cán bộ phòng Đào tạo

I.   THÔNG TIN CHUNG

NguyenHaiDien400px.jpg

Trưởng phòng - Nguyễn Hải Diên

      - Địa chỉ:      Phòng Đào tạo, tầng 1 nhà Hành chính;
      - Điện thoại: 0393 896888; 0393 896 889; Email: phongdaotaovdht@gmail.com

II.  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
  * Giúp hiệu trưởng thực hiện các công việc sau:   

- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xác định chiến lược đào tạo, mục tiêu, chương trình các ngành, nghề đào tạo; cụ thể hóa mục tiêu đào tạo theo từng giai đoạn phù hợp với yêu cầu của xã hội.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy nghề hàng năm và dài hạn của nhà trường;

- Lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng các chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề;

- Lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng, chứng chỉ nghề;

- Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghề;

- Quản lý và lưu giữ kết quả tuyển sinh, học tập, tốt nghiệp của học sinh, sinh viên.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.

- Phối hợp với phòng Tổ chức-Hành chính trong việc đề xuất nhu cầu tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên nhằm đảm bảo tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ giáo viên theo tiên chí do Nhà nước ban hành

b) Thực hiện các công việc giáo vụ gồm: lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề; theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động dạy nghề; thống kê, làm báo cáo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, của cơ quan quản lý cấp trên và của hiệu trưởng.

c) Các nhiệm vụ khác:

Quản lý đào tạo không chính quy bao gồm:  Đào tạo Liên thông từ Trung cấp nghề lên Cao đẳng nghề; Cao đẳng nghề lên Đại học.

Đào tạo nghề ngắn hạn, bổ túc nghề; Đào tạo nghề cho Lao động Nông thôn.

Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của hiệu trưởng.

 

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC
1.   Trưởng phòng
      - Ông Nguyễn Hải Diên, Trưởng phòng (Email: htgiolao@yahoo.com, điện thoại: 0988 646 797; 0393 896889).

2. Phó trưởng phòng
       - Bà Trần Thị Hạnh, Phó Trưởng phòng (Email: tranhanh157@yahoo.com, điện thoại: 091 5665786).

3. Chuyên viên phòng
      - Bà Đào Thị Thanh Huyền, Chuyên viên (Email: huyen181@yahoo.com, điện thoại: 0988 901665).

4. Chuyên viên phòng
       - Ông Thái Danh Hải, Chuyên viên (Email: thaidanhhai.ict@gmail.com, điện thoại: 0979971169).

5.   Công đoàn bộ phận: Gồm 4 thành viên.

IV.  PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN
* Ông Nguyễn Hải Diên, Trưởng phòng Đào tạo: Quản lý chung phòng Đào tạo, cụ thể:
   - Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ quy định đối với phòng Đào Tạo tại quy chế trường Cao đẳng nghề Việt - Đức và các văn bản liên quan.
   - Tham mưu cho BGH để thực hiện công tác Đào tạo.
   - Chịu trách nhiệm về Đào tạo Hệ chính quy dài hạn và ngắn hạn.
   - Quản lý và kiểm tra việc thực hiện chương trình, giáo trình của giáo viên trong trường.
   - Theo dõi chất lượng giảng dạy của giáo viên (dự giờ thăm lớp và kiểm tra hồ sơ giáo án; giờ ra, vào lớp của giáo viên và học sinh).
   - Kiểm tra, giám sát việc thực hiện thi hết môn học, modul của các khoa. 
   - Phối hợp các khoa xây dựng tiến độ đào tạo cho toàn trường và tiến độ chi tiết cho 2 lớp Kế toán doanh nghiệp. 
   - Lập kế hoạch và kiểm tra việc thực hiện chương trình, tiến độ đào tạo, hệ thống sổ sách quản lý đào tạo theo quy định.
   - Chịu trách nhiệm tuyển sinh và phân công, đôn đốc công việc cán bộ phòng thực hiện.
   - Xử lý và phân công cán bộ giải quyết các công việc đột xuất kịp thời.
* Bà Trần Thị Hạnh , Phó phòng Đào tạo
   - Chịu trách nhiệm về đào tạo liên kết Hệ tại chức, từ xa trong trường, đề xuất Ban giám hiệu phát triển về liên thông, liên kế đào tạo.
   - Quản lý, cùng phối hợp đơn vị liên kết lên kế hoạch thực hiện tuyển sinh, giảng dạy, kiểm tra, thi hết môn học, tài liệu, học phí, thanh kết toán, giao dịch và cập nhật thường xuyên ổn định, nâng cao chất lượng giảng dạy.
   - Tham gia công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình, hồ sơ, dự giờ thăm lớp và các công việc đột xuất khi cần thiết.
   - Lập kế hoạch ghi chép cấp nhật vào sổ đăng bộ, cấp nhật kết quả học tập của học sinh vào máy tính. Trực tiếp kiểm tra thực hiện theo tiến độ. 
   - Kiểm tra tính điểm theo quy chế của các giáo viên và phòng Đào tạo.
   - Chịu trách nhiệm triển khai và kiểm tra cán bộ giáo viên về việc thực hiện hệ thống sổ sách quản lý đào tạo theo quy định.
   - Xử lý các công việc khác khi được giao.
* Thái Danh Hải, cán bộ chuyên viên.
    - Ghi chép sổ đăng bộ vào điểm tổng kết các môn học, modul của học sinh toàn trường 
   - Cấp phát bằng nghề cho học sinh các khóa kể cả bằng các hệ liên thông, liên kết, tại chức.
   - Cập nhật cơ quan địa chỉ làm việc của học sinh đã tốt nghiệp ra trường.
   - Theo dõi trực tuần theo lịch phân công.
   - Giải quyết các công việc khác khi được giao.
* Bà Đào Thị Thanh Huyền, cán bộ chuyên viên.
   - Chịu trách nhiệm phối hợp để thực hiện các công việc đào tạo hệ chính quy dài hạn và hệ ngắn hạn. 
   - Thu nhận bảng điểm ở các khoa, nhập bảng điểm của các khoá vào máy tính, tổng kết điểm cuối năm học theo Quy chế.
   - Theo dõi và tổng hợp số lượng, kết quả học tập của học sinh trong toàn trường;
   - Lưu trữ công văn đi và đến;
   - Tổng hợp nhu cầu sử dụng các loại sổ sách trình Ban giám hiệu mua cung cấp cho các khoa bảo đảm việc thực hiện theo quy định. 
   - Lưu trữ kết quả tuyển sinh và kết quả tốt nghiệp của học sinh, sinh viên.
   - Theo dõi trực tuần theo lịch phân công.
   - Giải quyết các công việc khác khi được giao.

V.  THÀNH TÍCH
1.  Tập thể

   - Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến năm 2008;

   - Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2009;

   - Bằng khen của UBND tỉnh Hà Tĩnh - Đã có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức Đào tạo năm 2009.

2.  Cá nhân
- Đ/c Lê Danh Tạo: Bằng khen Bộ Lao động - Thương binh và xã hội năm 2003, 2004, 2005; Giáo viên giỏi toàn Quốc năm 2003 tại Cần Thơ. Giải 3 Hội thi thiết bị tự làm toàn quốc năm 2005.

- Đ/c Trần Thị Hạnh: Bằng khen của Bộ lao động - Thương binh và xã hội năm 2007, 2008.

VI. CÁC ĐỀ TÀI KHOA HỌC
1.  Đề tài 1:
Đề tài Mô hình lắp ráp máy Vi tính dàn trải, tác giả: Lê Danh Tạo, sáng kiến kinh nghiệm toàn Quốc năm 2005.

Phản hồi về bài viết “Giới thiệu phòng Đào tạo”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ: